Zoover nedir?

ZOOVER İle Turİzm Sektörüne müjde

Zoover 25 ülkeden fazla yerde, seyahatçiler konaklamalar, destinasyonlar ve tatil yerleri hakkında yorumlar bırakabilecekleri bir bağımsız websayfasıdır. Senede 150 milyon sefer giriş yapılmaktadır. Websayfasına, çoğunlukla gelecekte tatilleri için kendilerini yönlendirmeye uğraşan seyahatçiler tarafından ziyaret edilir.

Yorumlar nedir? Ne işe yarar?

Bir Zoover yorumu genel değerlendirme ve konaklama türüne göre gıda, yerleşim yeri, sağlık hizmeti ve fiyat/kalite kategoriler üzerinden bir nottan oluşmaktadır. Bu rakamlar ortalama notu etkilememekte ve tamamıyla ek bilgi olarak dahil olmaktadır. Yorumlar, zoover seyahat severleri tarafından yapılmakta ve okunmaktadır. Böylece deneyimlerini paylaşan kullanıcılar diğer kullanıcılara kılavuzluk etmektedir. Bir yorum her zaman kurallarauygun bir şekilde yazılı bir açıklama ile desteklenmelidir. Yorumlar tarafsız editörlerce değerlendirildikten sonrasında sitede yer alır.

Seyahat severler için,

Bir şehir hakkında detaylı bilgi almak isterseniz, mutlaka kullanıcı yorumlarından yol alarak kendinize güzel bir tatil fırsatı tanımış olursunuz. Siteye yapacağınız ücretsiz üyelik sayesinde sizde deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz.

Konaklama sahipleri için,

Zoover'da konaklama sahipleri konaklama sahibi olarak kayıt olabilirler ve böylece fotoğraf, vidyo ve bilgi ekleme gibi fırsatlardan yararlanabilirler. Bunun yanında konukların yorumlarına yanıt verebilirler.

Hesap sahibi neler yapmalı? (Hoteliers)

 • Yorumlara mümkün olduğunca cevap verin.
 • En güncel resim ve fotoğrafları sayfanızda paylaşmaktan kaçınmayın.
 • Daha fazla yorum toplamak ve işletmenizi tanıtmak için çeşitli kampanyalar düzenleyin.
 • Soru- Cevap rezervasyon öncesi veya sonrası işletmenize gelebilecek olan tüm sorulara cevap verin.
 • Gerekli olan tüm işletme bilgilerinizi doldurunuz. Örnek: Evcil hayvana izin veriyorum.
 • Zoover ödülleri nedir?

  Zoover en iyi konaklamaları bir ZooverAward'ıyla ödüllendirir.

  ZooverAward'ları seyahat sektöründe en tanınmış tüketici ödülleridir. Aynı zamanda bir çok konaklamalara "ZooverRecommended" veya "Highly Recommended" sertifikası verilmiştir. Çünkü Zoover'ın ziyaretçileri o konaklamaları iyi veya pek iyi değerlendirdiklerinden dolayı ödüle layık görülür. ZooverAward'larının oluşmasının sebebi ise Avrupa'nın en iyi değerlendirilmiş ve dünyaca pöpüler tatil yerlerinin tanıtımını sağlamak içindir.

  Bir Dünya Web, Zoover International BV'nin TEK YETKİLİ TEMSİLCİSİDİR. Partner olarak 2012 Aralık ayında anlaşma sağlanmıştır. Satın alma ve ürün desteğinde birebir size destek sağlamaktadır.

  Bizimle iletişime geçin!

  veya

  Zoover Türkiye Websitesi'ni ziyaret edin!